Nyheter och uppdateringar
 
Tjänster

IC2VIL AB
Vi utvecklar beslutsmiljöer, beslutsmetoder och representationer. Ett sätt att förstärka insikten av dynamik och relationer. Beslutsmiljöernas interiör utformas för gruppers dynamik, de väljer mellan möjligheter de ser. Detta underlättar dynamiska beslut till förmån för organisationens krav på snabba förändringar.


Copyright (c)2010 IC2VIL AB